Nanna Nordström

ii 2016
Reading at Och trädet svarade, När man står på ett ben och lutar sig så här, Stockholm.

ii
i?
ja
ok
el
va
ne
de
va
int

el
va
sa
ho


du
sa

jo
ho
sa
int


taktökning (mot glädje)
do
be
li
La
um
ba
va

ää
ää
ää
r!
a!
ji
pi
pi
pi
pi
pi
e!
!!
åh
å!

åh
åå
(blodsockerfall)
ve
åå
fa
sa
ak
åå
ve
hu
ga
li
ga
äh
le
le
!!
nu
u?
ja

ep
he
pp
va
sa
du
nu
u?
ja
ja

ja
ba
do
li
du
du
de
du
de
e?
wo
o?
wa
a?
jo
ye
ah
ye
!!
yo
yo
jo
ä!

ä!
a!
ra
eh
?!
uu
å?
nu
pr
on
to
o!
oh
oo
h!
ok
ii
i?
ja
ok
el
a?
ne
de
va
int

el
va
sa
ho


du
sa

jo
ho
sa
int